Z życia szkoły ....
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
0 grudnia 2015 r w naszym gimnazjum odbyły się zajęcia dla uczniów klas pierwszych pt „ Teleturniej z Mikołajem”. Spotkanie trwało od 8.45 do 10.10 i obejmowało następujące konkurencje: układanie puzzli z wizerunkiem Mikołaja, dokończenie historyjki na temat Mikołaja, zaśpiewanie tekstu o Mikołaju jako: śpiewak operowy, robot, przedszkolak lub góral ( w zależności od wylosowanej kategorii ) oraz odpowiedzi na zabawne pytania dotyczące Mikołaja: „ Tak czy nie”? Odbył się także konkurs dla publiczności – oczywiście z wiadomości dotyczących Mikołaja. Pod koniec spotkania okazało się, że nie ma sań Mikołaja, stojących przed szkołą … Ze zdjęć dostarczonych przez pomocników Mikołaja wynikało, że do zniknięcia sań mogło przyczynić się kilku uczestników spotkania – na szczęście każdy z nich miał alibi. Zajęcia z Mikołajem zakończono losowaniem nagród dla każdego uczestnika.
Spotkanie z Mikołajem przygotowała klasa II d, z wychowawczynią, Panią Anną Kotlińską.
mikołaj mikołaj mikołaj mikołaj
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SZKOŁA, KTÓRA NIESIE POMOC
Już od 4 lat, na przełomie listopada i grudnia, Publiczne Gimnazjum nr 2 włącza się do kampanii Polskiej Akcji Humanitarnej. To specyficzny Mikołaj, gdy nie oczekujemy prezentów, a wręcz sami staramy się dać jak najwięcej innym. W tym roku na kampanie Polskiej Akcji Humanitarnej: ŚWIAT BEZ GŁODU, STUDNIA DLA POŁUDNIA, AKCJA EDUKACJA I NIOSĘ POMOC SYRII przekazaliśmy aż 1 927,70 PLN.
My młodzież nie chcemy żyć w świecie, w którym miliard ludzi, czyli co siódmy mieszkaniec planety, nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, a 5 tysięcy osób umiera każdego dnia z powodu chorób wywołanych spożyciem zanieczyszczonej wody. Nie odpowiada nam rzeczywistość w której 57 milionów dzieci w wieku od 7 do 13 lat nie chodzi do szkoły, a zamiast tego pracuje po kilkanaście godzin dziennie w warunkach szkodliwych dla ich zdrowia. Bardzo martwi nas sytuacja w ogarniętej wojną Syrii.
Ponieważ nie potrafimy pozostać obojętnymi postanowiliśmy poruszyć serca innych. Grupa wolontariuszy z III c przygotowała specjalną prezentację dla gimnazjalistów ukazującą wyżej wymienione problemy. Potem było już prawdziwe pospolite ruszenie. Przez dwa dni działała szkolna kawiarenka. Kilkadziesiąt osób upiekło ciasta. Z ofiarowanych nam chlebów uczniowie przygotowywali tosty. Pojawiły się też jabłka, banany i marchewki. Obok tłumu gimnazjalistów, nauczycieli i pracowników obsługi, odwiedzali nas też uczniowie PSP nr 2.
W ofercie były też gadżety PAH – przygotowane do poszczególnych kampanii opaski. Przez te 3 dni zgodnie z maksymą Polskiej Akcji Humanitarnej Razem próbowaliśmy świat uczynić lepszym. Za nasze działania Publiczne Gimnazjum nr 2 w Jelczu – Laskowicach uzyskało tytuł „Szkoły, która niesie pomoc”.
Wychowawca klasy III c PG nr 2; koordynator akcji Dorota Sopart - Wróblewska
pomoc pomoc pomoc
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ratujmy gimnazja - List otwarty do Ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej
Szanowna Pani Minister,
z ogromnym niepokojem słuchamy doniesień o planowanej przez Rząd reformie edukacji, mającej na celu likwidację/wygaszanie gimnazjów. Stanowczo protestujemy przeciw traktowaniu szkolnictwa jako terenu działań politycznych. Nie ma żadnych merytorycznych argumentów, które uzasadniają tak radykalne posunięcie, będące w istocie koncepcją rozwoju przez regres. Obecny Rząd, walcząc o głosy wyborców, podkreślał, że chce słuchać ludzi. Apelujemy o wysłuchanie głosów osób najlepiej zorientowanych w problemach oświaty, a szczególnie, tak głośnej ostatnio i komentowanej powszechnie, tematyce funkcjonowania gimnazjów. Jesteśmy pewni, że nie trzeba burzyć, wystarczy poprawić to, co istnieje. Tak będzie rozsądnie, oszczędnie i skutecznie. Po konsultacjach wśród specjalistów i ekspertów, za jakich uważamy nauczycieli gimnazjów oraz rodziców gimnazjalistów, pragniemy przedstawić rzeczowe i merytoryczne argumenty, które warto przemyśleć i wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji, mogącej negatywnie zaważyć na losie wielu ludzi.

1. Polscy 15-latkowie mają jeden z najwyższych poziomów kompetencji w Europie. Według międzynarodowego badania PISA 2012 nastąpiła znacząca poprawa wyników polskich gimnazjalistów we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem, dzięki czemu Polska znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej. Jest to wynik ciężkiej, wieloletniej pracy uczniów i nauczycieli, którzy udoskonalili swój warsztat, wzbogacili metody, dostosowując je do potrzeb i możliwości młodzieży, gwarantując jej wszechstronny rozwój. Czy warto niszczyć to, co funkcjonuje coraz lepiej? Trójszczeblowy system edukacji istnieje w większości krajów europejskich i dobrze się sprawdza.

2. Często słyszymy powtarzane, stereotypowe opinie o gimnazjach jako siedliskach przemocy i agresji. To nieprawda. Większość naszych uczniów to fantastyczni młodzi ludzie, pełni pomysłów, inicjatyw, zorientowani na naukę i rozwój. Wyjątki zdarzają się wszędzie, w każdym środowisku. Nie można na ich podstawie oceniać całej społeczności.
To my – nauczyciele - jesteśmy najbliżej młodych ludzi w trudnym wieku dojrzewania. To my – nauczyciele - pracowaliśmy nad programami wychowawczym i profilaktycznymi, procedurami postępowania w rozmaitych, często nietypowych przypadkach. Jesteśmy pewni, że na tym polu odnieśliśmy znaczący sukces. Dziś już wiemy, co robić, jak rozmawiać, gdzie się zwrócić po pomoc, jakiej rady udzielić młodym ludziom i ich rodzicom. Jesteśmy doświadczeni i zorganizowani, dlatego tak ogromny sprzeciw budzi w nas to, że chce się zaprzepaścić nasz wieloletni dorobek zawodowy.

3. Mit o gimnazjum jako siedlisku przemocy obala raport Instytutu Badań Edukacyjnych. To w klasach IV-VI szkoły podstawowej częściej mają miejsce objawy agresywnych zachowań, które wraz z rozwojem społeczno–emocjonalnym powoli wygasają. Panuje obiegowa opinia, że gimnazjaliści staną się grzeczniejsi, gdy zostaną połączeni z najmłodszymi. Wspomniane badanie udowadnia, że stać się może odwrotnie. Czy tego chcemy? Niewątpliwie młodzież gimnazjalna wciąż potrzebuje wsparcia dorosłych, wykształconych ludzi, znających adekwatne do wieku ucznia formy i metody pracy. Właśnie takiej pomocy udzielamy im my – nauczyciele gimnazjalni. Po prostu wiemy, jak to robić. Nauczyliśmy się tego, gromadząc doświadczenia.

4. Gimnazja to nie przypadkowe skupiska trudnej młodzieży, ale wspólnoty, które mają już swoje tradycje, ceremoniały, własne święta, cenionych patronów. To miejsca i ludzie, będący dla wielu nastolatków źródłem inspiracji, poszukiwania i odnajdowania własnej tożsamości – między dzieciństwem a dorosłością. Dla innych zaś, szczególnie pochodzących ze wsi i małych miasteczek, szansa na lepsze wykształcenie.

5. Argumentem zwolenników likwidowania gimnazjów są wyniki badania opinii publicznej. Pytamy – czy społeczeństwo zostało zapoznane z opinią tych, których ta sprawa dotyczy bezpośrednio? Szanujemy prawo do głosu wszystkich obywateli, ale debata nad systemem edukacji oraz szczegółowymi rozwiązaniami wymaga specjalistycznej wiedzy, której statystyczny wypowiadający się i opiniujący nie posiada.

6. Likwidacja gimnazjów według jej zwolenników to niskie koszty. Nic bardziej mylnego. Do nowego systemu należałoby dostosować infrastrukturę. Nie wszystkie szkoły podstawowe można przekształcić w szkoły 8-klasowe. Brakuje w nich, między innymi, klasopracowni np. chemii, fizyki, biologii. Przeniesienie szkół podstawowych do budynków po gimnazjach również nie zawsze będzie możliwe, między innymi z powodu rejonizacji. Zapewnienia przedstawicieli partii rządzącej, że „liczba lat nauki szkolnej pozostanie ta sama”, „straszenie masowymi zwolnieniami jest nieuprawnione” nie są prawdziwe. Wystarczy uważnie policzyć, ile lat kształcenia przedmiotowego zaproponuje się naszym uczniom po likwidacji gimnazjów. Skoro 4 lata poświęci się edukacji wczesnoszkolnej, szkole podstawowej i średniej pozostanie 8 lat. Dotychczas kształceniu przedmiotowemu poświęcano 9 lat ( 3 lata w szkole podstawowej, 3 lata w gimnazjum i 3 lata w szkole średniej). Jeśli doda się do tego niż demograficzny i fakt, że w wielu szkołach nauczyciele są zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, wniosek jest jeden – nastąpią masowe zwolnienia nauczycieli gimnazjalnych. Przypominamy, że gimnazja to nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również pracownicy administracyjni, personel sprzątający, obsługa kuchni. Czy zasilą szeregi bezrobotnych? Ostatnie lata to akcja darmowych podręczników. Czy można zmarnować ogromne pieniądze, jakie wydano na ten cel?
Gimnazjów nie trzeba likwidować. Polskie szkolnictwo wymaga naprawy, a nie rewolucji. My – nauczyciele - wiemy, co trzeba zrobić. Zawsze wiedzieliśmy, ale nikt nas nie słuchał, gdyż niechlubną tradycją w naszej Ojczyźnie jest to, że o sprawach wymagających specjalistycznego wykształcenia i wiedzy od lat decydowali politycy z nadania partyjnego.

Aby poprawić jakość kształcenia, należy:
1. Udoskonalić podstawy programowe na wszystkich etapach kształcenia. Dyskusji należałoby poddać wprowadzenie zasady spiralności w realizacji treści nauczania z poszczególnych przedmiotów. Doradcami i konsultantami w tej kwestii powinni być doświadczeni nauczyciele – praktycy.

2. Ustawowo zmniejszyć liczebność klas. To oczywiste, że w mniejszych zespołach pracuje się efektywniej, można indywidualizować działania i zadbać o każdego ucznia. Programy oszczędnościowe gmin doprowadziły do tego, że klasy są maksymalnie wypełnione, co szkodzi jakości edukacji i efektywności pracy wychowawczej.

3. Zmienić prawo oświatowe tak, aby w każdej szkole zatrudnieni byli psycholog i pedagog. Dostęp uczniów i rodziców do pomocy psychologiczno–pedagogicznej został utrudniony, a czasem uniemożliwiony, przez znaczną redukcję etatów, będącą wynikiem polityki oszczędnościowej.

4. Opracować i wdrożyć procedury postępowania wobec uczniów łamiących prawo, zagrażających bezpieczeństwu społeczności szkolnej. Nauczyciele nie posiadają wystarczających narzędzi do reagowania w sytuacjach trudnych.

5. Zwiększyć i zapisać w rozporządzeniu MEN liczbę wicedyrektorów w szkołach. Obecne zapisy pozwalają na dużą dowolność organom prowadzącym, co prowadzi do sytuacji, że w dużych szkołach, liczących często kilkadziesiąt oddziałów, jest jeden wicedyrektor.

6. Wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu kuratoriów oświaty, które obecnie prowadzą głównie kontrole i ewaluacje zewnętrzne. Warto przywrócić wizytatorom rolę doradczą, wspierającą dyrektorów i nauczycieli.
Niewiele trzeba, by budować, naprawiać, doskonalić, iść do przodu. Irracjonalna tęsknota za przeszłością nie jest żadnym argumentem w procesie reformowania oświaty. Nastąpiła wymiana pokoleń. Młodzież nie będzie taka, jak my kiedyś. Świat się zmienił. Powinniśmy to zaakceptować. Nasze zdanie podzielają nauczycielskie związki zawodowe – Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 24 w Toruniu
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Otrzęsiny gimnazjalistów – 29 września 2015
Otrzęsiny gimnazjalistów przebiegały w tym roku pod hasłem ” Wspomnienie lata”.
Wzorem lat ubiegłych w otrzęsinach wzięli udział dyrektorzy oraz wychowawcy i uczniowie klas pierwszych. Każda z klas miała za zadanie przygotowanie rekwizytów i strojów tematycznie związanych z przydzieloną im rolą.
Klasa Ia reprezentowała w tym roku Hawaje.
Uczniowie czuli się wspaniale w tej roli. Poza bajecznie kolorowymi strojami opracowali układ taneczny pod tytułem „ Wybuch wulkanu”. Układowi tanecznemu towarzyszył prawdziwy wybuch wulkanu, przygotowany przez wychowawczynię klasy, Panią Katarzynę Bobko. Model wulkanu wykonali uczniowie.
Klasa Ib reprezentowała wędrowców.
Uczniowie przebrali się w typowe stroje wędrowców, niektórzy byli naprawdę nie do poznania! Wychowawczyni klasy, Pani Zuzanna Zielak udowodniła, że ze zwykłego patyka, worka i czapki można wyczarować oryginalny strój wędrowca! Wędrówki- to także zasady zachowania się w lesie, na biwaku lub w górach. Uczniowie przygotowali plakaty i hasła promujące właściwe zachowanie na letnich trasach.
Kacper Betka, uczeń naszego gimnazjum, harcerz, specjalnie na tą okoliczność przygotował ognisko. Zebrani mieli okazję dowiedzieć się, jakie są typy ognisk, jak długo palą się poszczególne ogniska i jakie są zasady ich układania.
Klasa Ic reprezentowała piratów, nurków i marynarzy.
Poza strojami i rekwizytami klasa przygotowała taniec pod tytułem„ Czekoladowa wyspa”, a wstępem do tańca była wspólna zabawa „ Wodna wyprawa”. Tańczący zasłużyli na solidne brawa; próby poprzedzające występ nie poszły na marne.
Klasa Id reprezentowała sportowców.
W wykonaniu uczniów tej klasy zobaczyliśmy zabawny skecz pt ” Czas do szkoły”.Wychowawca klasy, Pan Krzysztof Kaucki przygotował super zabawę sprawnościową-łowienie ryb. Były nagrody-typowe dla wędkarzy. Otrzęsiny zakończył wspólny pląs uczniów i nauczycieli „ Idę dzisiaj do gimnazjum”.
otrzęsiny otrzęsiny otrzęsiny otrzęsiny otrzęsiny otrzęsiny
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
4 marca w naszej szkole młodzież uczestniczyła w apelu z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto państwowe obchodzone oficjalnie corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.
Apel1 Apel1 Apel1 Apel1 Apel1 Apel1
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ferie zimowe na lodowisku
Dzieci, młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice mogą korzystać codziennie z jednej bezpłatnej godziny pobytu na lodowisku /z wyjątkiem sobót i niedziel/ w godzinach 09.00 - 14.00 /ostatnie wejście godzina 13.00/.
Podstawą do bezpłatnego wejścia jest legitymacja szkolna lub zaświadczenie ze szkoły z adresem zamieszkania. Pobyt na lodowisku dzieci do lat 10 wyłącznie z opiekunem pełnoletnim. Wstęp opiekuna bezpłatny.
Lodowisko czynne:
- W dni powszednie: w godz. 9.00 - 14.00 i 16.00 - 20.00. Przerwa techniczna: 14.00 - 16.00
- W soboty, niedziele i święta: w godz. 10.00 - 15.00 i 16.00 - 20.00. Przerwa techniczna: 15.00 - 16.00
Cennik:
Bilet wstępu - 6 zł/45 min.
Bilet wstępu ulgowy - 4 zł/45 min.
Wypożyczenie łyżew - 4 zł
Wypożyczenie łyżew ulgowy - 2 zł
Bilet ulgowy - dzieci i młodzież do 18 roku życia.
Dzieci do lat 10 - pod opieką osoby pełnoletniej.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ferie zimowe na basenie
Dzieci, młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice mogą korzystać codziennie z jednej bezpłatnej godziny pobytu na pływalni /z wyjątkiem sobót i niedziel/ w godzinach 10.00 - 15.00 /ostatnie wejście godzina 14.00/.
Podstawą do bezpłatnego wejścia jest legitymacja szkolna lub zaświadczenie ze szkoły z adresem zamieszkania. Pobyt na basenie dzieci do lat 7 wyłącznie z opiekunem pełnoletnim. Wstęp opiekuna bezpłatny.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wesołych Świąt
Szanowni Państwo!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu i Waszym Pociechom - a naszym Uczniom - pięknych i niezapomnianych Świąt, chwili wytchnienia od codzienności, dużo zdrowia i radości ze wspólnie spędzonego czasu oraz wszelkiego dobra w Nowym 2015 Roku.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Gimnazjum nr 2.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kiermasz Bożonarodzeniowy
Serdecznie zapraszamy na kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 18.12.2014 r. od godziny 16.30
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mikołajki w naszej szkole
Z okazji mikołajkowego święta na lekcjach pojawił się święty Mikołaj w towarzystwie dwóch Śnieżynek :) Głośnym "hoł, hoł, hoł" oznajmiał swoje wejście do klas. Nauczyciele i uczniowie obdarowani zostali słodkimi prezencikami :)
Mikołajki
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Spotkanie z panią Łucją Michalik
W poniedziałek, 6 października, obudziłam się jak co rano, lecz wtedy towarzyszyła mi świadomość, że spotkam się z wyjątkową osobą. Na godzinie wychowawczej mieliśmy okazję wysłuchać pani, która przeżyła Sybir. Pani Łucja Michalik opowiedziała nam mały fragment historii swojego życia. Opowieść zaczęła się w momencie, gdy pani Łucja była jeszcze małą dziewczynką. Jako ośmioletnie dziecko trafiła do obozu pracy w głębi tajgi, w Rosji. Wraz ze swoją rodziną została zmuszona do wyjazdu z bezpiecznego miejsca, ze swojej ostoi, musiała opuścić dom i nie wiadomo było, czy kiedykolwiek do niego powróci. Przebieg wydarzeń na początku zapowiadał się nie aż tak tragicznie, lecz z każdą następną minutą dowiadywałam się rzeczy, których nie uczą na lekcjach historii.
Po wyjściu z sali coś się we mnie zmieniło, byłam cały czas tą samą osobą, lecz uświadomiłam sobie wiele rzeczy. Tak jak pani wspomniała, podczas pobytu w obozie jej marzeniem było najeść się ziemniaków, a w dzisiejszych czasach trudno to sobie wyobrazić, ponieważ prawie co druga nastolatka się odchudza, nie szanując przy tym jedzenia. Często też bywa tak, że dzieci i młodzież wyrzucają swoje drugie śniadanie do śmieci, bo po prostu nie ma na nie ochoty. Teraz, gdy widzę takie zachowania, staram się temu w jakiś sposób zapobiegać. Na pewno zmienił się mój stosunek do osób starszych. Do tej pory, oczywiście starałam się odnosić do nich z należytym im szacunkiem, ale teraz doszedł do tego ogromny respekt. Popatrzyłam również na problemy, jakie w tej chwili posiadam, jeśli w ogóle mogę to w ten sposób nazwać. Dostrzegłam, że moje kłopoty są niczym, małą błahostką, w porównaniu z czym musiała zmierzyć się pani Michalik i jej rodzina. W dobie dobrobytu, dla niektórych historia jest tylko nic nieznaczącą przeszłością. Więc spojrzałam na dzieje naszej ojczyzny z perspektywy zwykłego obserwatora i obiecałam sobie spełnić prośbę pani Michalik o pozostanie w Polsce. Jestem dumna z tego, że jestem Polką i z całych moich sił będę starać się wspierać nasze państwo. Jestem bardzo wdzięczna pani Michalik za to, że podzieliła się z nami swoimi przeżyciami. Ta bardzo wzruszająca, a zarazem tragiczna historia, otworzyła mi oczy na świat. Nigdy nie zapomnę tego, co się wydarzyło w ten poniedziałek, to była najcenniejsza lekcja dla mojego serca i duszy.
Aleksandra Bodzioch
Spotkanie z pania Łucją
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Otrzęsiny 2014
Tradycją naszego gimnazjum są otrzęsiny klas pierwszych, czyli wspólna zabawa uczniów klas pierwszych z udziałem panów dyrektorów i wychowawców. Tegoroczne otrzęsiny przebiegały pod hasłem: Szlakiem pięciu kontynentów Każda z klas reprezentowała inny kontynent, a mianowicie: klasa Ia - Europę, klasa Ib - Australię, klasa Ic - Amerykę, klasa Id - Afrykę, klasa Ie - Azję.
Uczniowie prezentowali elementy charakterystyczne dla wybranego kraju z danego kontynentu, np. Ia - zaprezentowała pokaz mody paryskiej, Ic - odczytała list do świętego Mikołaja nadany z północnej części Kanady, Id - zaprezentowała układ taneczny pt „ Nie ma wody na pustyni”, Ie - jako reprezentant Chin wymyśliła i zaprezentowała wynalazek chiński. Występy młodzieży były połączone z rozgrywkami sportowymi typowymi dla danego kontynentu, np. elegancki kelner, wyścig kangurów, kanadyjski hokej.
Po zakończeniu wspólnej zabawy Pan dyrektor, Andrzej Pasternak, oficjalnie przyjął wszystkich uczniów w poczet gimnazjalistów.
Anna Kotlińska
Otrzesiny 2014 Otrzesiny 2014 Otrzesiny 2014 Otrzesiny 2014 Otrzesiny 2014 Otrzesiny 2014 Otrzesiny 2014 Otrzesiny 2014
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dzień Papieski
W dniu 29.10.2014 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji XIV Dnia Papieskiego pod hasłem "Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie!". Przedstawienie zostało zorganizowane przez panią katechetkę - Krystynę Peliszek oraz księdza Marcina Stanie. Narratorami byli Cezary Troska i Wiktoria Sokal. Przedstawiali oni historię Karola Wojtyły począwszy od dzieciństwa, aż po wybór na Stolicę Piotrową. Opowieść przerywana była recytacjami, pieśniami i cytatami Jana Pawła II. Recytatorzy to: Aleksandra Bodzioch, Piotr Moska, Aleksander Górzyński, Laura Kostek, Weronika Kuźma, Katarzyna Koziarska i Weronika Sądzińska. W rolę papieża wcielił się Piotr Kędzierski. Apel ubarwiła prezentacja multimedialna przygotowana przez Arkadiusza Bryłkowskiego i podkłady dźwiękowe, które zawdzięczamy Kacprowi Golińskiemu. Dekorację przygotowały Weronika Kuźma i Eryka Szymańska. Na koniec Pan Dyrektor Krzysztof Wróblewski podziękował całej grupie i organizatorom za upamiętnienie tego wyjątkowego dnia.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo
W roku szkolnym 2014/2015 nasze gimnazjum przystąpiło do projektu "Szkoła dbająca o bezpieczeństwo".
KALENDARIUM:
1. Diagnoza, analiza i wnioski do 17 XI 2014 r.
2. Stworzenie szkolnego programu "Bezpieczna Szkoła" do 28 XI 2014 r.
3. Realizacja projektu do 30 IV 2015 r.
4. Diagnoza końcowa, analiza i wnioski do 8 V 2015 r.
5. Sprawozdanie z projektu do 22 V 2015 r.
Koordynator projektu - Dariusz Kijanka
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Święto Edukacji Narodowej
Jak co roku w naszym gimnazjum "Dzień Edukacji Narodowej" był obchodzony bardzo uroczyście. Tegoroczny apel przygotowany przez panie J. Sajdak i M. Waszak wraz z uczniami kl. 2a,3a,3b,3c - podbił serca całego grona pedagogicznego. Pantomima z podkładem muzycznym oscylowała wokół krótkich scen z życia szkolnego, a w szczególności wybranych lekcji w naszym gimnazjum. Pytanie tylko,co na to pan dyrektor :) skoro ukazano go w "całym majestacie władzy". Największą frajdą dla wszystkich był taniec, którym zakończyliśmy nasz program artystyczny. Nagrodzono nas gromkimi brawami, a w podzięce za nasz trud, pan dyrektor obdzielił nas ogromnym pudłem słodyczy! Zatem do zobaczenia w przyszłym roku! Wierni swej szkole - uczniowie PG nr 2.
Dzien Nauczyciela 1 Dzien Nauczyciela 2 Dzien Nauczyciela 3 Dzien Nauczyciela 4 Dzien Nauczyciela 5 Dzien Nauczyciela 6 Dzien Nauczyciela 7 Dzien Nauczyciela 8 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wybory MISTERA naszej szkoły
Z okazji Dnia Chłopaka w naszej szkole odbyły się wybory na Mistera PG2. Kandydatami na Mistera zostali wytypowani:Łukasz Nocoń - kl. 1a, Adrian Radkowski - kl. 1b, Marcin Werocy - kl. 1c, Jakub Pantoł - kl. 1d, Hubert Matuszewski -kl. 1e, Łukasz Michalski - kl. 2a, Michał Pawłowski - kl. 2b, Damian Chmielowski - kl. 2c, Dominik Dębicki - kl. 2d, Szymon Stelczyk - kl. 2e, Krystian Sosnowski - kl. 3a, Oskar Księżopolski - kl. 3b, Dorian Osmęda - kl. 3c, Andrzej Urbański - kl. 3d
Po podliczeniu głosów Misterem naszego gimnazjum został wybrany: Dorian Osmęda z klasy 3c. Gratulujemy :)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
W dniu 15. 09. 20014 odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego Publicznego Gimnazjum nr 2 w Jelczu-Laskowicach.
W wyborach wzięli udział następujący kandydaci:
1. Sandra Frąckowiak 3A 2. Natalia Matunin 3A 3. Julia Milak 3A 4. Natalia Łukjańska 3A 5. Martyna Kaproń 3A 6. Karol Białek 3B 7. Gabriel Cybulski 3C 8. Wiktoria Sokal 2A 9. Kinga Rumińska 2E
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Witamy serdecznie wszystkich w nowym roku szkolnym, a w szczególny sposób uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli naukę w naszym gimnazjum. Oby czas tu mijał wszystkim sympatycznie, a cały okres nauki w gimnazjum przebiegł w miłej i naukowej atmosferze.
Życzymy wszystkim uczniom powodzenia i sukcesów!!!
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................