Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Spotkanie z wychowawcami i nauczycielami!
Zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami 18 maja 2017 r. w godzinach 17.00 - 19.00.


   L.p.            Data        
Spotkania z rodzicami
    1 21.09.2016 r. Spotkania z rodzicami, godz. 17.00 - przedstawienie tematów projektów edukacyjnych i zmian w statucie, wybór języka na egzaminie gimnazjalnym.
    2. 09.11.2016 r. Spotkania z rodzicami, godz. 17.00 - 19.00
    3. 19.12.2016 r. Konsultacje dla rodziców, godz. 17.00 - 19.00
    4. 01.02.2017 r. Spotkania z rodzicami, godz. 17.00 - 19.00
    5. 11.04.2017 r. Spotkania z rodzicami - informacje o ocenach, godz. 17.00 - 19.00
    6. 18.05.2017 r. Konsultacje dla rodziców, godz. 17.00 - 19.00