Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

L.P. DATA KALENDARZ
  1.   01.09.2016 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
  2.   21.09.2016 r.
Spotkania z rodzicami, godz. 17.00 - przedstawienie tematów projektów edukacyjnych,
wybór języka na egzaminie gimnazjalnym.
  3.   31.10.2016 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
  4.   09.11.2016 r. Spotkania z rodzicami, godz. 17.00 - 19.00.
  5.   do 15.12.2016 r. Wystawienie ołówkiem wszystkich ocen i przekazanie pisemnej informacji rodzicom.
  6.   19.12.2016 r. Konsultacje dla rodziców w godz. 17.00 - 19.00.
  7.   23.12.16 r. - 31.12.16 r. Przerwa świąteczna.
  8.   do 26.01.2017 r. Ostateczne wystawienie ocen długopisem.
  9.   31.01.2017 r. Rada klasyfikacyjna za I semestr.
  10.   02.02.2017 r. Spotkania z rodzicami - informacje o ocenach, w godz. 17.00 - 19.00
  11.   09.02.2017 r. Rada podsumowująca.
  12.   13.02.17 r. - 26.02.17 r. Ferie zimowe.
  13.   11.04.2017 r. Spotkania z rodzicami - informacje o ocenach, w godz. 17.00 - 19.00.
  14.   13.04 - 18.04.2017 r. Wiosenna przerwa świąteczna.
  15.   19.04.2017 r. Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna.
  16.   20.04.2017 r. Egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza.
  17.   21.04.2017 r. Egzamin gimnazjalny z języka obcego.
  18.   02.05.2017 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
  19.   do 15.05.2017 r. Wystawienie ołówkiem wszystkich ocen i przekazanie pisemnej informacji rodzicom.
  20.   18.05.2017 r. Konsultacje dla rodziców w godz. 17.00 - 19.00.
  21.   do 09.06.2017 r. Ostateczne wystawienie ocen długopisem.
  22.   14.06.2017 r. Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2016/2017.
  23.   16.06.2017 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
  24.   20.06.2017 r. Uroczystość wręczenia Gimeniusów.
  25.   21.06.2017 r. Zabawa gimnazjalna klas III.
  26.   23.06.2017 r. Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.